ظهور دستگاه های کاشی کاری و سنگ کاری

افزایش سرعت و کیفیت کاشیکاری وسنگکاری نما (آنچه انبوه سازان می خواهند)

روش های معمول کاشی کاری

درحال حاضر نصب کاشی روی دیوار به دو شیوه اجرا می شود :

1- چسباندن کاشی

دراین روش دیوار باید کاملا مسطح وصاف و کاشی ها درجه 1 باشد چرا که سایر کاشی ها تاب دار و گاهی کوچک وبزرگ هستند.این روش به دلیل محدودیت های آن  در ایران به ندرت استفاده می شود.

2- نصب کاشی با ملات سیمان

دراین روش کاشی ها را با فاصله مشخصی از دیوار یک به یک با کمک فتییله های گلی ثابت کرده سپس به آرامی پشت کاشی ها ملات سیمان می ریزند.

دراین روش کاشی ها باید یک به یک تراز و شاقول شوند و ملات کم کم ریخته شود تا کاشی ها تکان نخورند یا نیفتند.به همین خاطر پشت بعضی کاشی ها خوب پر نشده وهمچنین ممکن است کاشی ها خوب تراز نشوند.

 کیفیت و سرعت در این روش بستگی به مهارت کاشی کار دارد با این همه راندمان کار روزانه (2نفر) به طورمتوسط حدودا 15مترمربع است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 12:4  توسط علی آذری نائی  |